استاپ موشن چیست؟
استاپ موشن :
استاپ موشن محتوایی است بر پایه عکاسی به این معنا که از به هم پیوستن شات های عکاسی محتوایی متحرک همانند ویدیو به دست می‌آید. این سبک از تولید محتوای چند رسانه‌ای هنوز بکر است و محتواهای تبلیغاتی زیادی به این مدل موجود نیست بنابراین احتمالا مخاطب به این سبک نوین نگاه مثبتی خواهد داشت و جذب بالایی خواهد داشت.