انیمیشن دو بعدی چیست ؟

انیمیشن دو بعدی :
انیمیشن عبارت است از به هم پیوستن تعداد زیادی از یک کارارکتر گرافیکی و محیط پیرامونش و همچنین جلوه های ویژه ای که احتمالا کمک به پیش‌برد سناریوی اصلی دارد. هر یک از ما نمونه هایی از انیمیشن ها را در کودکی با عنوان کارتون دیده ایم و ارتباط موثری با آن برقرار نموده ایم. پلنگ صورتی از نمونه انیمیشن های پرطرفدار تاریخ است. حال فرض کنید شخصیتی مانند پلنگ صورتی برند شما را به کاربران پیشنهاد دهد ؛ جذاب نیست ؟