مراحل اجرایی تیم بازاریابی:

در مرحله اول، تیم بازاریابی باران با کمک هوش، دانش و تجربیاتی که در این عرصه کسب کرده فضای مجازی رو به درستی رصد می کنه و رفتار مشتریان رو با توجه به رخدادهای روز ایران و جهان تحلیل می کنه‌.
در مرحله دوم، پس از شروع ارتباط با مشتریان، باران و خدماتش به مشتریان معرفی میشه.
بعد از شکل گیری ارتباط، مشاوره، ارائه پیشنهادات انتشار و تولید محتواهای تبلیغاتی، مدیریت رسانه در قالب پکیج های تنظیم شده اختصاصی برای هر مجموعه انجام میشه.
در مراحل بعد در صورت نیاز جلساتی بین مدیران سازمان و مدیران مجموعه مشتری انجام میشه.
در این مرحله، هماهنگی های اجرای تبلیغات مشتری با تیم گسترده، تیم تبلیغات و همچنین واحد مالی انجام میشه.
اما فعالیت این تیم همین جا تموم نمیشه و پس از همراهی مشتری از آغاز تا انتهای فرآیند تبلیغات، نتایج کارهای انجام شده آنالیز و تحلیل شده و به مشتری ارائه میشه.