رئال موشن چیست؟
رئال موشن :
ویدیوی رئال ویدیویی است که از عناصر واقعی بهره می‌برد و موشن‌گرافیک از عناصر گرافیکی تشکیل شده است. ترکیب این دو مدل محتوایی ، رئال موشن را به وجود آورده است. اگر در یک محتوا هم واقعیت و هم گرافیک میخواهید بهترین گزینه برای شما رئال موشن است.