لوگو چیست؟

لوگو :
لوگو نشانی گرافیکی است که میتواند به صورت یک نماد ، یک نوشته یا ترکیبی از هر دوی آنها باشد. لوگوی مجموعه‌ی شما به عنوان هویت سازمان شما شناخته می‌شود و پس از گذشت مدتی با شنیده شدن نام شما اولین تصویری است که به ذهن مخاطبتان متبادر می‌گردد. بنابراین باید هویت خود را به بهترین شکل ایجاد کنید.