گیف گرافیکی چیست؟
گیف گرافیکی :
گیف ها بر اساس بازی با طیف های رنگی به به وجود می‌آیند. این رنگ ها در کنار هم طرح های جذابی را به وجود می‌آورند. امروزه با گسترش فضای مجازی گیف ها کاربرد های بیشتری پیدا کرده اند حتی در تبلیغات هم بسیار موثر واقع شده اند.