فرق بازاریابی با تبلیغات چیست؟

 

سردرگمی‌ زیادی بین بازاریابی و تبلیغات وجود دارد که این سردرگمی بین بازاریابی و فروش مشاهده نشده است

چرا تبلیغات استفاده می‌­شود؟

تبلیغات، یک نقش متمرکز در سازمان دارد. تبلیغات، استفاده از رسانه جمعی یا هر وسیله رسانه ای دیگر برای برقراری ارتباط بین شرکت و مشتریان است. اساسا، بازاریابی یک چشم‌­انداز و ماموریت را برای شرکت شکل می‌­دهد. تبلیغات برای ارتباط ارزش­‌های برند و همچنین برای تبلیغ و خرید و حصول مشتریان بیشتر برای شرکت است.

تبلیغات می‌­تواند به دلایل بسیاری مورداستفاده قرار گیرد. می‌­تواند برای جذب مشتریان بیشتر به یک محصول از برند استفاده شود، می‌­تواند برای یادآوری برند یا محصول استفاده شود، می‌­تواند برای معرفی محصولات جدید در بازار یا بسیاری از دلایل دیگر استفاده شود. تبلیغات، بخشی از طرح بازاریابی است و اگر شرکت با یک ایده بازاریابی مطرح شده باشد، این کار تبلیغات است که با آن ایده ارتباط برقرار کند.

اهمیت تبلیغات این است که از رسانه مناسب استفاده شود تا برند به‌درستی موضع و جایگاه خود را بیابد. تبلیغات به دلیل هزینه­‌های رسانه جمعی، طبیعتا بسیار گران است. مسئله دیگر در تبلیغات این است که پیگیری تبلیغات و ارزیابی اثربخشی و عملکرد آن‌ها دشوار است. با این حال، این مسئله در تبلیغات دیجیتال یا بازاریابی دیجیتالی وجود ندارد.

ما به گوگل رفتیم و درمورد روند‌های گوگل از چگونگی بازاریابی و تبلیغات درطول زمان جستجو کردیم. همانگونه که مشاهده می‌­شود، اَشکال بازاریابی تن‌ها ۲۰% از بهره درطول زمان را تشکیل می‌­دهد. خط آبی تبلیغات است و خط قرمز بازاریابی است.

بنابراین، می‌­توان دید گرچه تبلیغات همچون یک کسب و کار بزرگ است، این یکی از بخش­‌های بازاریابی است و بطورعمده با یکی از شیوه­‌های ارتباط با مشتریان سر و کار دارد. اخیرا، بسیاری از ارتباطات دو طرفه به دلیل استفاده از رسانه­‌های اجتماعی مطرح شده اند.

اما، در سازمان، محدوده بازاریابی بزرگتر از تبلیغات است. در سطح مشتری، چون تبلیغات به یک مخاطب عظیم تبدیل می‌­شود، محدوده تبلیغات و سپس بازاریابی بزرگتر است.

چرا بازاریابی استفاده می‌­شود؟

هنگامی‌که یک کسب و کار رشد می‌­کند، آن‌ها می‌­خواهند مشتریان بیشتری را جذب کنند و همچنین مشتریان فعلی را حفظ کنند. در چنین زمانی، آن‌ها به بخش بازاریابی نزدیک می‌­شوند. بخش بازاریابی در امر تجزیه و تحلیل مشتریان و سپس تجزیه و تحلیل کسب و کار فعلی و تحلیل رقبا است و برای رسیدن به این هدف، بازاریابی در بسیاری از بعدهای مختلف کار می‌­کند:

  • نمای اول معمولا تحقیقات بازار است، که در آن بازاریابی تلاش می‌­کند مشتری داخل و خارج را درک کند. تلاش می‌­کند بازار وهمچنین نقاط قوت و ضعف آن را درک کند.
  • نمای دوم تبلیغات است که در آن بازاریابی، شرکت خود را تبلیغ می‌­کند و اینکه چگونه شرکت از رقبا جدا می‌­شود. نکته اینجا این است که برند را از سایرین و دستیابی به اهداف تبلیغاتی مختلف متفاوت می‌­سازد.
  • نمای سوم، فروش بیشتر محصولات در بازار است. درنتیجه، فعالیت­‌های فروش نیز بخشی از بازاریابی هستند. این به دلیل فروش­‌های بیش از یک مقطع فشار است و بر نتایج بسیار کوتاه مدت تمرکز دارد و به همین دلیل است که بیشتر شرکت‌ها فعالیت‌های فروش و بازاریابی جداگانه دارند. با این حال، مدیر تبلیغات و بازاریابی بطور کلی یک نفر خواهد بود.
  • نمای چهارم و یک نمای بسیارطولانی، برندسازی برای شرکت، برای مدیریت مشتریان و همچنین برای انجام فعالیت‌های مستمر است که بر بهبود شرکت از زمانی به زمان دیگر واقع می‌­شود. بازاریابی به‌طور طبیعی همه جانبه است و این مربوط به هم مشتریان درحال ورود و همچنین مشتریان درحال خروج است.